Dugoročne vize za Nemačku - Nemačka - Brz i siguran put do svih Vaših viza

Dobrodošli na Easytovisa

Login Registrujte se Pronađite narudžbinu

Dugoročne vize za Nemačku

U Nemačkoj je 1. januara 2021. stupila na snagu regulativa koja će zameniti dosadašnju tzv. „regulativu za države Zapadnog Balkana“.
Vlada Savezne Republike Nemačke naj taj način i nakon 2020. godine obezbeđuje privilegovan pristup nemačkom tržištu rada za državljane ovih zemalja i važi za svaki vid zapošljavanja, bez obzira na to da li je priznata kvalifikacija.

***Zapošljavanje bez nostrifikovane diplome/ potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (Defizitbescheid) u skladu sa posebnom regulativom za države Zapadnog Balkana (čl. 26. stav 2. Uredbe o zapošljavanju – BeschV)

Imate pravo da podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja u Nemačkoj na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana ukoliko želite da radite u Nemačkoj bez nostrifikovane diplome iz Srbije ili ukoliko želite da se bavite delatnošću za koju nije potrebna kvalifikacija.

Preduslov za dobijanje vize i nadalje jeste saglasnost nemačke Savezne agencije za zapošljavanje. Po zakonu, moguće je izdati do 25.000 saglasnosti na godišnjem nivou.

To otprilike odgovara broju izdatih viza ove kategorije u 2019.godini.

Nova regulativa će važiti do kraja 2023. godine.

Inicijalni zahtevi se mogu podneti isključivo u konzularno-diplomatskim predstavništvima Savezne Republike Nemačke u jednoj od šest gore navedenih država, što znači da pravo na podnošenje zahteva isključivo imaju osobe sa stalnim prebivalištem u jednoj od ovih država. Savezna agencija za zapošljavanje će, kao i do sada, izdati saglasnost jedino ako podnosilac zahteva 24 meseca pre podnošenja zahteva nije primao finansijske ili druge pomoći predviđeni nemačkim Zakonom o finansijskoj i drugoj pomoći za tražioce azila.

 

***Recni Brod

 

Pravo bezviznog ulaska u Nemačku i boravka tamo imaju svi strani radnici na rečnim brodovima i kruzerima do tri meseca u periodu od 12 meseci,

ukoliko rade na brodu koji plovi Rajnom ili Dunavom za kompaniju čije je sedište u inostranstvu, ukoliko su upisani u spisak posade tog broda,

ukoliko imaju strani pasoš ili privremeni pasoš kojim se potvrđuje da je nosilac pasoša radnik na rečnom brodu na Rajni, ili ukoliko imaju brodarsku knjižicu (napr. brodarsku knjižicu za rad na Dunavu).

 

Vizna liberalizacija je ograničena i važi samo za boravke na brodu i u blizini luke i obližnjeg mesta, te za putovanja između graničnog prelaza i luke gde je brod usidren ili između dve luke te kad se radi o međunarodnom prevozu lica

ili stvari u sklopu plovidbe Dunavom za prevoz istih lica i stvari. Isto to važi za članove porodice koji su navedeni u brodarskoj knjižici.

 

Ukoliko treba da podnesete zahtev za nacionalu vizu, obratite pažnju na sledeće:

 

Izdavanje vize za zaposlenje na rečnom brodu moguće je jedino pod uslovom da podnosilac zahteva po ulasku na teritoriju Savezne Republike Nemačke radi pod istim radnim uslovima,

naročito u odnosu na mesečnu zaradu i radno vreme,

koji važe za nemačke radnike. Prema tome, izdavanje vize ne dolazi u obzir, ukoliko se mesečna zarada i/ili radno vreme graniči sa kršenjem člana 138.

Građanskog zakonika (BGB). Vodite računa o tome da od  01.01.2015. godine za zaposlene na teritoriji Savezne Republike Nemačke važi Zakon o minimalnim platama (MiLoG).

 

-Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

 

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno.

Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

 

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje

nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

 

***Podnošenje zahteva za vizu u cilju zapošljavanja na osnovu ugovora o detašmanu long stay

 

***Studentske Vize long term

Za ovu vizu možete aplicirati:

*ako idete na kratku obuku ili kurs

*ako ispunjavate ostale uslove o podobnosti

 

Za proveru podobnosti i sve dodatne informacije, budite slobodni i kontaktirajte nas.

Aplicaraj odmah
x
Ova web stranica koristi kolačiće, koji mogu sadržavati kolačiće treće strane, kako bi poboljšali vaše iskustvo pregledavanja i isporučili personalizirani marketinški sadržaj. Da biste saznali više, uključujući kako onemogućiti kolačiće, pročitajte naše Privacy Policy . Nastavljajući pregledavanje ove web stranice, prihvaćate našu upotrebu kolačića.