Petak, 17.07.2020 godine
Izvor: Švedska ambasada
 

Vlada je odlučila o izmenama privremene zabrane ulaska u Švedsku. Kao rezultat ove izmene, stanovnici Srbije i Crne Gore više neće biti izuzeti od zabrane ulaska. Odluka Vlade je u skladu sa najnovijom preporukom Saveta Evropske unije državama članicama.

Privremena zabrana ulaska stupila je na snagu 19. marta i u početku se primenjivala na 30 dana. Potom je produžena na osnovu preporuka Evropske komisije. Poslednja odluka o produženju zabrane znači da se zabrana ulaska sada primenjuje do 31. avgusta 2020. godine.


Od 19. marta, Vlada je u više navrata odlučila da prilagodi ograničenja ulaska. Dana 4. jula lista zemalja koja su izuzeta od zabrane ulaska, tj. čijim stanovnicima je dozvoljen ulazak, proširena je, i odnosila se na stanovnike određenih zemalja koje nisu članice EU.

Kao rezultat današnje odluke, stanovnici Srbije i Crne Gore više nisu izuzeti od zabrane ulaska na osnovu toga što su rezidenti jedne od zemalja.

Za sve informacije obratite se našim agentima preko kontakt forme na našem sajtu.